Biowanze, Belgien

Funktion: Arbejdsmiljørådgivning

Kunde: Babcock & Wilcox Vølund A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Økonomi: Ukendt

Projektperiode: 2017-2018

Beskrivelse af projektet:

Fabrikken ejes af det tyske firma CropEnergies AG og ligger i nærheden af ​​den belgiske by Wanze. Hver dag producerer den 758.000 liter alkohol. BioWanze er den største leverandør af bioethanol i Belgien og også et af de mest innovative biomasseanlæg i Europa.

Kedlen fyres primært med klid, som er en rest fra formaling af hvedekorn, der bruges til produktion af ethanol. Dampen fra kedlen ekspanderes gennem en dampturbine for at give lavtryksdamp til opvarmningsprocesserne i ethanolfabrikken. Strømmen sælges til nettet som grøn elektricitet. Normalt bruges klid til ko-foder, men den stigende mængde af klid og de gunstige elpriser har gjort brugen af ​​klid til at generere kraft mere rentabelt. Klidkedlen er ikke i stand til at levere al den nødvendige damp på klid, så der bruges naturgas til det resterende energiindgang.

Naturgassen anvendes i en ekstern superheater, og røggassen føres til klidkedlen. Den eksterne naturgas superheater giver en høj konvertering af naturgas til elektricitet.

Babcock & Wilcox Vølund A/S fik kontrakten på at udskifte forbrændingskedlen og Cubic Group tog med til Belgien for at stå for alt sikkerhedsarbejdet i den forbindelse.

Om os​

​Cubic Group har mange års erfaring med bygherrerådgivning, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering af flere store komplekse byggerier af arkitektonisk høj standard, derfor ved vi, hvordan ledelse af et byggeri af denne type skal håndteres.

CUBIC group

Ordrupvej 60, 5. sal
2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os