TP20

Funktion: Arbejdsmiljøkoordinering B

Kunde: Barslund

Entrepriseform: Hovedentreprise

Økonomi: 147 mio. kr.

Projektperiode: 2014-2016

Beskrivelse af projektet:

Som del af Banedanmarks projekt Den nye bane København-Ringsted var entreprisen TP30 en anlægspakke som omhandlede flytning af ca. 300.000 m³ jord, etablering af ca. 4.6 km banetracé, etablering af spuns samt forboring for denne. Derudover nedrivning af sedimentbeholder, reetablering af stier og vandløb, flytning af gammel losseplads, etbalering af banedæmning gennem Vallensbæk Sø, nyt regnvandsbassin ved Brøndbyvej samt konstruktionsarbejder for en kombineret vandløbs- og stitunnel, en vandløbstunnel, en stitunnel samt en stibro. På projektet varetog Cubic Group arbejdsmiljøkoordinering B.

Om os​

​Cubic Group har mange års erfaring med bygherrerådgivning, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering af flere store komplekse byggerier af arkitektonisk høj standard, derfor ved vi, hvordan ledelse af et byggeri af denne type skal håndteres.

CUBIC group

Ordrupvej 60, 5. sal

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os