Søndermarken​

Funktion: Arbejdsmiljøkoordinering B

Kunde: Eggersen Miljø og Sikkerhed ApS/KAB

Entrepriseform: Storentreprise

Økonomi: 850 mio.

Projektperiode: 2016-2021

Beskrivelse af projektet:

Byggeskaderenovering af 434 boliger fordelt på fem punkthuse på hver 16 etagers. Projektet omfatter blandt andet facaderenovering med efterisolering, ny fiberbetonfacade, nye vinduer, renovering og ombygning af parterreetager, indgangspartier, luftsluser og ny tagdækning. I installationsprojektet indgår etablering af ventilation, udskiftning af el-installationer i kældre og elevatorer, renovering af belysning i opgange, udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt kloakrenovering. Landskabs- og anlægsentreprisen består blandt andet af etablering af skraldesug, miljøfremmende efterisolering af kælderydervægge og en overordnet forskønnelse af landskabet, som beboerne kan leve, lege og være i.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os