​Det nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt - Nordfløjen

Funktion: Byggeledelse

Kunde: Sweco

Entrepriseform: Storentrepriser

Projektperiode: 2016-2018

Beskrivelse af projektet:

Nordfløjen bliver en behandlingsbygning med over 200 senge og knap 30 intensivsenge, 33 moderne operationsstuer, et intensivafsnit, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt gode rammer til forskning.

Cubic Groups rolle:

Cubic Group varetog byggeledelsen for Sweco. Hvor vi havde ansvaret for Apteringsentreprisen.

Om os​

​Cubic Group har mange års erfaring med bygherrerådgivning, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering af flere store komplekse byggerier af arkitektonisk høj standard, derfor ved vi, hvordan ledelse af et byggeri af denne type skal håndteres.

CUBIC group

Ordrupvej 60, 5. sal
2920 Charlottenlund

Kontakt os

Følg os