Bygherrerådgivning

​Cubic Group rådgiver vores kunder og leder byggeprojekter med afsæt i faglig robusthed, personligt engagement og velafprøvede processer, der optimerer byggeriet og sikrer værdi for alle involverede parter.

Vi tilbyder:

• Bygherresparring og indledende opgaveafklaring

• Teknisk due diligence

• Udbudsstrategi med afsæt i markedsforhold og risikoprofil 

• Udbudsstyring og evaluering af indkomne tilbud

• Organisering af roller, mandater og ansvar

• Risikovurderinger ved granskning af projekter og grænseflader

• Projektoptimering, der kan implementeres som driftskrav 

• 3. parts-granskning

• Tidsplansanalyser

• Teknisk hjælp i voldgiftssager

• Rådgivning om drift og vedligehold

• Udviklingsmodeller og businesscases ift. investeringer

• Rådgivning ifm. valg af entrepriseform

• Lejer-og investorrådgivning

• Vejledning i bæredygtige tiltag, herunder DGNB-certificering

Vores solide viden om byggeriets udførelse gør, at vi kan sikre bygbare og bæredygtige løsninger allerede i projekterings- og udbudsfasen. Vi tænker så at sige projektet baglæns med henblik på at minimere risici og optimere totaløkonomien ved bl.a. at medtænke drift og vedligehold i de valgte løsninger. 


​Sammen sikrer vi resultater, der bringer størst mulig værdi til dit projekt, din organisation og omverdenen.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os