Arbejdsmiljørådgivning / QHES

Som bygherre kan du trygt udpege Cubic Group som arbejdsmiljøkoordinator under både projektering og udførelse i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117.

Som arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen sikrer vi, at Plan for sikkerhed & sundhed og Journal for reparations- & vedligeholdelsesarbejder udarbejdes i tæt samspil med de projekterende og med fokus på udførelse, bygbarhed og driftsvenlighed.

Som arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen sikrer vi, at en effektiv koordinerings-indsats sker i tæt samarbejde med entreprenørerne og byggeledelsen og med fokus på, at produktion og maksimal sikkerhed er to sider af samme sag.

Som autoriseret rådgiver indenfor arbejdsmiljø, det fysiske område kan vi bistå med at løse udfordringer som følge af påbud fra Arbejdstilsynet samt styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i organisationerne. 

Vi tilbyder desuden kurser i den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse og kommer gerne ud til din virksomhed med et skræddersyet forløb. 

Med Cubic Group som arbejdsmiljøkoordinator kan du som bygherre stå på mål for lovgivningen, og sammen kan vi sikre effektivt at varetage forebyggende opgaver. Fremfor brandslukning og tab.  

Sammen sætter vi kvalitet, sundhed, miljø og sikkerhed i højsædet.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os