DTU Bygning 206-207

Funktion: Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering B

Kunde: Danmarks Tekniske Universitet

Entrepriseform: Fagentrepriser

Økonomi: Ca. 8 mio.

Projektperiode: 2013-2014

Beskrivelse af projektet:

Projektet omhandlede renovering af facader og tag på begge bygninger. 

Cubic Groups rolle:

Cubic Group varetog byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordineringen for DTU. I udførelsesfasen sikrede Cubic Group, at alle aftaler og input til projektet blev godkendt af DTU. Cubic Group havde ansvaret for at bearbejdning og fremdrift i projektet var i overensstemmelse med den gældende tidsplan og de økonomiske rammer.

Cubic Group varetog desuden byggeledelsen på hovedentrepriseniveau. Arbejdet omfattede byggeregnskab og attestering af acontobegæringer og regninger for udgifter i udførelsesfasen. Beregninger og analyse af økonomiske konsekvenser af alternative scenarier. Udarbejdelse af månedlig rapport til DTU om byggesagens økonomiske og tidsmæssige status.

Ligeledes varetog Cubic Group arbejdsmiljøkoordineringen ved afholdelse af opstartsmøder, sikkerhedsmøder samt runderinger.

Om os​

​Cubic Group har mange års erfaring med bygherrerådgivning, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering af flere store komplekse byggerier af arkitektonisk høj standard, derfor ved vi, hvordan ledelse af et byggeri af denne type skal håndteres.

CUBIC group

Ordrupvej 60, 5. sal
2920 Charlottenlund

Kontakt os

Følg os