Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter fase 2 (MHMM)

Funktion: Byggeledelse og arbejdsmiljørådgivning B

Kunde: Forsvarets Ejendomsstyrelse

Entrepriseform: Hovedentreprise

Økonomi: 1,2 mia. kr.

Projektperiode: 2019-2025

Beskrivelse af projektet:

Projektet omfattende nybyggeri og renovering på en række af Hærens etablissementer i hele landet, betegnet som Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter fase 2 (MMHM). Projektet foregår i faser og dækker nybyggeri og renovering på kasernerne i Oksbøl, Holstebro, Slagelse, Høvelte, Skive, Fredericia, Aalborg og Bornholm.

Der er tale om en længere række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter. Det drejer sig om bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold for Hærens vitale, sensitive og teknisk tunge køretøjer ved opførelse af en række nye standardgarager, værkstedsfaciliteter og mandskabsfaciliteter.

Det forventes, at der under fase to skal nybygges godt 70.000 kvadratmeter etageareal fordelt på ca. 25 bygninger på otte forskellige lokationer i Danmark. Udover nybyggerierne skal der gennemføres et antal nedrivningsprojekter, etableres erstatningsparkering og udføres et par mindre følgeprojekter.

Opgaven omfatter totalrådgivning i et team bestående af Tyréns, Link Arkitektur, Ingeniør'ne, Rørbæk og Møller samt Cubic Group med Tyréns som kontraktansvarlig. Cubic Group varetager byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering samt styring af økonomi og tid for fase to, herunder granskning, aflevering, samt et-års eftersyn og opfølgning.

Om os​

Cubic Group leverer uvildig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Ordrupvej 60, 5. sal

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os