Poppelstykket

Funktion: Bygherrerådgivning

Kunde: Koncenton

Entrepriseform: Totalentreprise

Areal: ca. 17.500 m²

Projektperiode: 2018-2021

Beskrivelse af projektet:

På Poppelstykket i Valby er opført 361 nye ungdomsboliger. ​Byggeriet rummer desuden erhverslejemål i gadeplan samt 2.265 m² kælder. Ejendommen er opført i seks etager og ligger i et tidligere erhvervs-område, som er under omdannelse til et nyt fortættet bykvarter.

Cubic Group ydede byggeteknisk rådgivning i projekterings- og udførelsesfasen, herunder sikring af, at totalentreprenørens projekteringsplan og det endelige projektmateriale var i overensstemmelse med bygherrens forventninger, og at projektbeslutninger og projektgodkendelser kunne træffes rettidigt i forhold til tidsplanen.

Granskning blev foretaget i den tidlige fase, hvor en effektiv afklaring af tvetydigheder understøttede flow i udførelsesfasen og muliggjorde proaktive løsninger. Cubic Group stod for myndighedsdialog og myndigheds-håndtering sammen med totalentreprenørteamet for at sikre en smidig proces og korrekt håndtering af krav jf. tilladelser specielt omkring §8 Jordforureningsloven. 

Cubic vurderede løbende, om projekteringstidsplanen var i overensstemmelse med hovedtidsplanen for at sikre en sund risikovurdering, udførte løbende økonomistyring i projekteringsfasen og udarbejdede månedsrapporter, der gav bygherre et retvisende billede af byggesagens økonomiske forløb inkl. alle udgifter. Cubic håndterede ligeledes al fakturering, inkl. aconto-begæring og regninger i projekteringsfasen.

​​

​Projektet blev afleveret i maj 2021 - til tiden og til aftalt pris og kvalitet. Det kræver både vid og flid af det samlede projektteam samt rettidig inddragelse, der understøtter tværfaglig koordinering og samarbejde.

Udført i samarbejde med Koncenton og GRÅKJÆR A/S, Kullegaard Arkitekter og WSP.

Om os​

​Cubic Group har mange års erfaring med bygherrerådgivning, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering af flere store komplekse byggerier af arkitektonisk høj standard, derfor ved vi, hvordan ledelse af et byggeri af denne type skal håndteres.

CUBIC group

Ordrupvej 60, 5. sal

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os