Stofindtagelsen, København

Funktion: Totaløkonomi, byggeledelse & arbejdsmiljøkoordinering P & B

Kunde: Københavns kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Areal: 1000 m2

Projektperiode: 2014-2016

Beskrivelse af projektet:

Stofindtagelsen skal forbedre vilkår for stofbrugerne i København og samtidig reducere ubehag og problemer knyttet til stofmisbrug i lokalområdet. Stofindtagelsen skal skabe tryggere og værdige rammer for områdets stofbrugere, der kan indtage deres medbragte stoffer under sikre og sundhedsmæssigt gode forhold. 

Opgaven bestod i totalrådgivning i forbindelse med ombygning af eksisterende bygninger i Kødbyen. Totalrådgivningsteamet har faciliteret en omfattende inddragelsesproces med møder og workshops i byggeudvalget, bestående af faglige ressourcepersoner fra Socialforvaltningen, Mændenes Hjem, lokalpoliti, Vesterbro Lokaludvalg, brugerrepræsentanter, Kødbyens driftsafdeling og Københavns Ejendomme, der alle har været med til at udvikle projektet.

Cubic Groups rolle:

Cubic Group indgik i totalrådgivningsteamet og varetog budgettet, totaløkonomien, byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordineringen i såvel projekterings- som udførelsesfasen. Ligeledes sikrede Cubic Group løbende bygbarheden i projekteringsfasen.

Om os​

​Cubic Group har mange års erfaring med bygherrerådgivning, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering af flere store komplekse byggerier af arkitektonisk høj standard, derfor ved vi, hvordan ledelse af et byggeri af denne type skal håndteres.

CUBIC group

Ordrupvej 60, 5. sal
2920 Charlottenlund

Kontakt os

Følg os