​DTU Bygning 128-129

Funktion: Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering P & B

Kunde: Danmarks Tekniske Universitet

Entrepriseform: Hovedentrepriser

Økonomi: 48 mio.

Areal: 1900 m2

Projektperiode: 2017-2018

Beskrivelse af projektet:

Med det nye byggeri af laboratoriefaciliteter i tilknytning til instituttets nuværende forskningsfaciliteter, opgraderes forskningen indenfor to af instituttets forskningsområder: arktisk teknologi og geoteknik.

De nye laboratoriefaciliteter etableres i to tilbygninger til B118 og B119 – en øst for B118 til det arktiske forskningsområde og en i haverummet mellem B118 og B119 til det geotekniske forskningsområde. Bygningerne vil med den placering ligge i umiddelbar nærhed af de områder, hvor kontorerne til de tilknyttede forskere ligger.

Cubic Groups rolle:

Cubic Group varetog byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordineringen for DTU. I udførelsesfasen sikrede Cubic Group, at alle aftaler og input til projektet blev godkendt af DTU. Cubic Group havde ansvaret for, at bearbejdning og fremdrift i projektet var i overensstemmelse med den gældende tidsplan og de økonomiske rammer.

Cubic Group varetog desuden byggeledelsen på hovedentrepriseniveau. Arbejdet omfattede byggeregnskab og attestering af acontobegæringer og regninger for udgifter i udførelsesfasen. Beregninger og analyse af økonomiske konsekvenser af alternative scenarier. Udarbejdelse af månedlig rapport til DTU om byggesagens økonomiske og tidsmæssige status.

Ligeledes varetog Cubic Group arbejdsmiljøkoordineringen ved afholdelse af opstartsmøder, sikkerhedsmøder samt runderinger.​

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os