DTU Bygning 206-207 - Ombygning af eksisterende bygningsmasse til undervisningslaboratorier

Funktion: Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering B

Kunde: Danmarks Tekniske Universitet

Entrepriseform: Fagentrepriser

Økonomi: Ca. 20 mio.

Projektperiode: 2013-2014

Beskrivelse af projektet:

Projektet omhandlede renovering af facader og tag og ombygning af 4 KV Nord (402, 403, 404, 412, 413 og 414) på DTU Lyngby Campus. Indeholdende renovering og ombygning af toiletkerner, renovering af gangareal, samt kontorarealer. Det samlet etageareal der ombygges i B402-404 andrager 4015 m2 og B412-414 andrager ca. 2620 m2.

Cubic Groups rolle:

Cubic Group varetager byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordineringen for DTU. I udførelsesfasen sikrede Cubic Group, at alle aftaler og input til projektet blev godkendt af DTU. Cubic Group havde ansvaret for at bearbejdning og fremdrift i projektet var i overensstemmelse med den gældende tidsplan og de økonomiske rammer.

Cubic Group varetog desuden byggeledelsen på hovedentrepriseniveau. Arbejdet omfattede byggeregnskab og attestering af acontobegæringer og regninger for udgifter i udførelsesfasen. Beregninger og analyse af økonomiske konsekvenser af alternative scenarier. Udarbejdelse af månedlig rapport til DTU om byggesagens økonomiske og tidsmæssige status.

Ligeledes varetog Cubic Group arbejdsmiljøkoordineringen ved afholdelse af opstartsmøder, sikkerhedsmøder samt runderinger.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os