DTU - Nyt laboratoriehus bygning 225, samt renovering af bygning 224 for DTU Systembiologi

Funktion: Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering

Økonomi: 98 mio.

Entrepriseform: Hovedentrepriser

Areal: Renovering: 3.900 m², nybyggeri: 2.250 m²

Projektperiode: 2016-2018

Beskrivelse af projektet:

Opgaven omfattede opførelse af ny bygning i 4 etager, inkl. tekniketage med et samlet etageareal på ca. 2.250 m² brutto. Den eksisterende bygning 224 har et etageareal på ca. 3.900 m².

Institut for Systembiologi er et biovidenskabeligt institut, der arbejder multidisciplinært og udforsker grænsefladen mellem biologisk, kemisk og fysisk videnskab, især mellem biovidenskab, informatik og ingeniørvidenskab.

Bygningerne indeholder primært forskningslaboratorier med tilhørende supportlaboratorier, kontorer, og møderum. Laboratorierne har høje krav til temperatur og renhed . Bygningen har en høj kompleksitet af installationer.

Cubic Groups rolle:

Cubic Group varetog byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordineringen for DTU, hvor CubicGroup i udførelsesfasen sikrede, at alle aftaler og input til projektet blev godkendt af DTU. Cubic Group havde ansvaret for at bearbejdning og fremdrift i projektet var i overensstemmelse med den gældende tidsplan og de økonomiske rammer.

Cubic Group varetog desuden byggeledelsen på hovedentrepriseniveau. Arbejdet omfattede byggeregnskab og attestering af acontobegæringer og regninger for udgifter i udførelsesfasen. Beregninger og analyse af økonomiske konsekvenser af alternative scenarier. Udarbejdelse af månedlig rapport til DTU om byggesagens økonomiske- og tidsmæssige status.

Koordinering og implantering af bygherreleverancer – Transformerstation og CNC arbejder.

Ligeledes varetog Cubic Group arbejdsmiljøkoordineringen ved afholdelse af opstartsmøder, sikkerhedsmøder samt runderinger.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os