Fynsværket

Funktion: Arbejdsmiljørådgivning

Kunde: Babcock & Wilcox Vølund A/S

Entrepriseform: Fagentreprise

Økonomi: 100 mio. kr.

Projektperiode: 2017-2018

Beskrivelse af projektetFynsværket er et dansk kraftvarmeværk, der er beliggende ved Odense Kanal og landsbyen Skibhusene nordøst for Odense. Værket, der blev opført i 1953, har en effekt på 442 MW el og 680 MJ/s fjernvarme. Det producerede i 2004 netto 1.997 GWh el og netto 8.564 TJ fjernvarme. Der er to kraftvarmeblokke fra hhv. 1991 og 2010. Den ældste blok, blok 7, anvender kul, olie og biogas, mens blok 8 fra 2010 bruger halm til produktion af el og fjernvarme. Dertil er der på matriklen et forbrændingsanlæg, kaldet Odense Kraftvarmeværk, som fremstiller el og varme af brændbart affald. Det affaldsfyrede kraftvarmeværk har tre forbrændingslinjer med kapaciteter på henholdsvis 2 x 8 ton affald pr. time og 16 ton affald pr. time. Forbrændingsanlægget har en installeret effekt på 24 MW el og en maksimal fjernvarmeydelse på i alt 79 MJ/s. De 270.000 tons affald, der brændes årligt leveres fra størstedelen af Fyn samt dele af Vestsjælland. Babcock & Wilcox Vølund A/S fik til opgave at udskifte vægge og reparere riste i forbrændingskedlerne og Cubic Group håndterede alt sikkerhedsarbejdet i forbindelse med arbejdet.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os