Gentofte Sportspark

Funktion: Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering P & B

Kunde: Gentofte kommune

Entrepriseform: Hovedentrepriser

Økonomi: 121 mio.

Areal: 7250 m2

Projektperiode: 2014-2016

Beskrivelse af projektet:

Det eksisterende stadion i Gentofte Sportspark blev ombygget og suppleret med en ny stor halbygning, indeholdende en ny udendørs tribune, en træningshal og en opvisningshal. Der er etableret nye parkeringsforhold samt et anlæg til skoleatletik. Nogle af de største sportsgrene i kommunen har derved fået et samlende anlæg til både bredde- og eliteidrætten med plads til ca. 1500 tilskuere.

Cubic Groups rolle:

Cubic Group indgik i totalrådgivningen og refererede til Gentofte kommune i udførelsesfasen, hvor Cubic Group sikrede, at alle aftaler og input til projektet blev godkendt af Gentofte kommune. Desuden

 varetog Cubic Group byggeledelsen på hovedentrepriseniveau. Arbejdet omfattede byggeregnskab og attestering af acontobegæringer og regninger for udgifter i udførelsesfasen. Beregninger og analyse af økonomiske konsekvenser af alternative scenarier. Udarbejdelse af månedlig rapport til Gentofte kommune om byggesagens økonomiske og tidsmæssige status.

Ligeledes varetog Cubic Group arbejdsmiljøkoordineringen ved afholdelse af opstartsmøder, sikkerhedsmøder samt runderinger.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os