Hyltebjerg Kirke

Hyltebjerg Kirke genopstår efter brand

Hyltebjerg Sogns Menighedsråd er bygherre ifm. restaurering af Hyltebjerg Kirke efter en tag- og loftsbrand i 2022. Branden udrettede omfattende skader på bygning og inventar: ilden ødelagde både kirkerum og sidesal.

En del af kirkens konstruktion stod dog forholdsvis intakt, og genopførelsen er derfor en balancegang mellem bevarelse af så meget som muligt af den højt skattede kirke og nænsom indarbejdelse af nye tiltag. Derudover omfatter opgaven en gennemgående miljøsanering.

​Meget har ændret sig, siden kirken blev bygget i 1960. Der er bl.a. kommet andre krav til isolering, energibesparelse og håndtering af regnvand, som den nye kirke skal leve op til. Kirkehaven bliver i en tre-årig periode forvandlet til en byggeplads, så den går til og skal reetableres, når maskinerne forlader grunden.

Funktion Arbejdsmiljørådgivning & -koordinering (0)

Kunde Fogh & Følner Arkitekter

Entrepriseform Hovedentreprise

Projektperiode 2023-2026

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os