Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter fase 2

Funktion: Byggeledelse og Arbejdsmiljørådgivning 

Kunde: Forsvarets Ejendomsstyrelse

Entrepriseform: Hovedentreprise

Økonomi: 1,2 mia. kr.

Projektperiode: 2019-2025

Beskrivelse af projektet:

Projektet foregår i faser og dækker nybyggeri og renovering på kasernerne i Oksbøl, Holstebro, Slagelse, Høvelte, Skive, Fredericia, Aalborg og Bornholm.

Hovedformålet med projekterne er at sikre et kvalitetsløft af hærens faciliteter. Det drejer sig om bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold for hærens teknisk tunge køretøjer ved opførelse af en række nye standardgarager, værkstedsfaciliteter og mandskabsfaciliteter.

Det forventes, at der under fase to skal nybygges godt 70.000 kvadratmeter etageareal fordelt på ca. 25 bygninger på otte forskellige lokationer i Danmark. Udover nybyggerierne skal der gennemføres et antal nedrivningsprojekter, etableres erstatningsparkering og udføres et par mindre følgeprojekter.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os