Nyt Hospital Hvidovre

Funktion: Byggeledelse og arbejdsmiljørådgivning B

Kunde: Link Arkitektur/Schmidt Hammer Lassen Architects/Region Hovedstaden

Entrepriseform: Fagentreprise

Økonomi: 750 mio. kr.

Projektperiode: 2019-2021

Beskrivelse af projektet:

Nyt Hospital Hvidovre er et byggeprojekt på ca. 32.000 m2. Nybyggeriet placeres i tilknytning til det nuværende hospital, hvorved der skabes mulighed for etablering af en ny hovedindgang. Den nye hovedindgang vil skabe bedre og mere direkte adgangs- og tilkørselsforhold til hospitalet.

Nybyggeriet skal videreføre det eksisterende Hvidovre Hospitals fleksible indretning, strukturer og logistiksystem, som allerede er forberedt til en udvidelse. Det indebærer, at nybygningen skal integreres med og fungere i sammenhæng med det eksisterende hospital; for eksempel skal den nye fælles akutmodtagelse anvende operationsfaciliteterne på den centrale operationsgang og det nye barselsafsnit vil modtage fødende fra den nuværende – men udvidede – fødegang.

Hjertepatienter, som indlægges akut, er patienter med livstruende sygdom, der kræver hurtig og specialiseret behandling. De skal derfor hurtigt gennem Akutmodtagelsen til Kardiologisk Afdeling.

For børnene, der behandles i Børneafdelingen, og deres forældre vil nybyggeriet indebære et markant løft af de fysiske rammer. Den nuværende børneafdeling er bygget på et tidspunkt, hvor forældrene ikke fik lov at være indlagte sammen med børnene og er i øvrigt dimensioneret til et væsentligt mindre antal børn end Hospitals- og Psykiatriplan 2020 tilskriver hospitalet.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os