Poppelstykket

Funktion: Bygherrerådgivning

Kunde: Koncenton

Entrepriseform: Totalentreprise

Areal: ca. 17.500 m²

Projektperiode: 2018-2021

Beskrivelse af projektet:

På Poppelstykket i Valby er opført 361 nye ungdomsboliger. ​Byggeriet rummer desuden erhverslejemål i gadeplan samt 2.265 m² kælder. Ejendommen er opført i seks etager og ligger i et tidligere erhvervs-område, som er under omdannelse til et nyt fortættet bykvarter.

Cubic Group ydede byggeteknisk rådgivning i projekterings- og udførelsesfasen, herunder sikring af, at totalentreprenørens projekteringsplan og det endelige projektmateriale var i overensstemmelse med bygherrens forventninger, og at projektbeslutninger og projektgodkendelser kunne træffes rettidigt i forhold til tidsplanen.

Granskning blev foretaget i den tidlige fase, hvor en effektiv afklaring af tvetydigheder understøttede flow i udførelsesfasen og muliggjorde proaktive løsninger. Cubic Group stod for myndighedsdialog og myndigheds-håndtering sammen med totalentreprenørteamet for at sikre en smidig proces og korrekt håndtering af krav jf. tilladelser specielt omkring §8 Jordforureningsloven. 

Cubic vurderede løbende, om projekteringstidsplanen var i overensstemmelse med hovedtidsplanen for at sikre en sund risikovurdering, udførte løbende økonomistyring i projekteringsfasen og udarbejdede månedsrapporter, der gav bygherre et retvisende billede af byggesagens økonomiske forløb inkl. alle udgifter. Cubic håndterede ligeledes al fakturering, inkl. aconto-begæring og regninger i projekteringsfasen.

​​

​Projektet blev afleveret i maj 2021 - til tiden og til aftalt pris og kvalitet. Det kræver både vid og flid af det samlede projektteam samt rettidig inddragelse, der understøtter tværfaglig koordinering og samarbejde.

Udført i samarbejde med Koncenton og GRÅKJÆR A/S, Kullegaard Arkitekter og WSP.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os