Miljøundersøgelser

Cubic Group bygger på mange års erfaring i vurdering og kortlægning af de miljømæssige udfordringer ved bygge- og anlægsprojekter. Vi tænker altid miljøundersøgelser ind som en integreret del af projektet og kan igennem et projektforløb sikre overblik, risikominimering og undgå fordyrelse af projektet.

Vi kan sikre risikovurdering, udarbejde handlingsplaner, føre tilsyn og udarbejde udbudsmateriale til nedrivningsprojekter. Vi leverer den afgørende tryghed, der består i at opnå tidligt overblik, handlingsplaner og undersøgelser for miljøskadelige stoffer.

Sammen kan vi undgå overraskelser, der giver unødvendige omkostninger og overskridelser af tidsplanen.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os