Højbakkegård

Funktion: Bygherrerådgivning, byggeledelse, arbejdsmiljørådgivning P & B samt brugerkoordinering

Kunde: Bygningsstyrelsen

Entrepriseform: Hovedentreprise

Økonomi: 20 mio. kr.

Projektperiode: 2020-2021

Beskrivelse af projektet:

Miljøsanering og renovering af Højbakkegård - KU Science, Taastrup Campus.

Højbakkegård i Taastrup er en del af Københavns Universitet og består af væksthuse, laboratorier, klimakamre og undervisningsmarker. Vi har udskiftet asbestholdige tage på 13 bygninger i området. Asbest var almindeligt anvendt i byggematerialer i Danmark i 1960’erne og 1970’erne, fordi det mindskede risikoen for brand. I dag ved vi, at det desværre er yderst sundhedsskadeligt, og også ved demontering er det derfor nødvendigt, at materialet håndteres og fjernes under de helt rette forhold og med stor omhu. 

Efter asbestsaneringen blev alle tage renoveret og efterisoleret og fik ny tagbeklædning. Renoveringen fandt sted, mens bygningerne var i brug, så arbejdet skulle tilrettelægges i samarbejde med brugerne og tage højde for støj, støv, ventilation m.m. i forhold til både arbejdere, undervisere og studerende. 


​Opgaven er udført i samarbejde med H+ ARKITEKTER under vores fælles rammeaftale for BYGST.

Om os​

Cubic Group leverer tværfaglig og værdiskabende rådgivning til bygherrer, andre rådgivende virksomheder og entreprenører. 

Vi er specialister i byggeprocesser og kan varetage dit byggeprojekt fra A-Z.

CUBIC group

Hans Edvard Teglers Vej 3

2920 Charlottenlund

Se rutevejledning her

Kontakt os

Følg os